browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Paddelpasset gul

Nivå 1 gul – Uppmuntran! Kanotisten har upptäckt kanotidrotten och målet med den gula nivån är nu att uppmuntra till fortsatt paddling och uppmuntra till att lära mer och utvecklas som kanotist.

Kursplan

Teknik

1. Lyfta, bära och lägga i kanoten
2. Paddling framåt, 50 m
3. Stoppa
4. Sveptag, 360 grader på stället
5. Paddla baklänges, 25 m
6. Paddla en åtta
7. Paddla till bryggan och gå ur

Progression – att prova på
8. Sidoförflyttning
9. Styra
10. Undvik att välta – stöttning (låg)

Säkerhet

Personlig skyddsutrustning ska anpassas till rådande väder, kanot och plats. Kanotisten ska även visa vattenvana i/under vattnet. Vidare ska kanotisten prova att välta, samla ihop sina saker, simma till land och tömma kanoten.

Miljö och Uppförande

Kanotisten ska visa förståelse och uppskattning för rådande miljölagstiftning. Vidare ska kanotisten förhålla sig kring följande: 
– Känna till sin kapacitet och hålla sig inom dess ramar. 
– Känna till risker som är förknippade med aktuella vatten. 
– Försäkra sig om anpassad och relevant utrustning. 
– Alltid respektera naturen. 
– Följa Allemansrätten, miljölagstiftning och ev. lokala regler och föreskrifter.
– Respektera tillträdesöverenskommelser; undvik konflikt med markägare och andra intressenter i området.
– Vid träning och tävling, följ principerna om Fair Play.

Praktik

För nivå 1 gul rekommenderas en veckas praktik för att kunna bemästra de olika momenten.

Pris

1250 sek inklusive flytväst och fullt utrustad kajak, certifierad instruktör, examination i paddelpasset, kursintyg

Boka

Boka plats/Intresseanmälan