browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Vrakgodsworkshop

[cml_media_alt id='3060']FAMILY ADVENTURES[/cml_media_alt]

Vrakgodsvandring

Vrakgodsworkshop

Vi vandrar tillsammans mot havet och pratar om vad man ska tänka på när man skall ”vraga”, dvs plocka vrakgods, alla får passande utrustning för vår kommande skattjakt.

Därefter följer vi strandlinjen och plockar upp det som inte hör hemma i naturen. Våra fynd lägger vi undan för att använda senare när vi har vår vrakgods-work-shop.

När vi känner oss nöjda med våra strandfynd och sopsäckarna är fyllda, följer en kort genomgång för att ge uppslag till vad man kan skapa av våra fynd och sedan är det dags att sätta igång med vår kreativa ”verkstad”.

[cml_media_alt id='2992']Driftwood weekend[/cml_media_alt]

Driftwood weekend

Den som vill kan göra en egen nyckelring eller något annat spännande. Med oss hem tar vi vackra minnen från havet och dagen, och lämnar efter oss en ännu vackrare skärgård

Pris: 

950 sek/vuxen
Gratis barn under 5 år

ps.
följ oss gärna på www.facebook.com/vrakgods