Nivå 1 gul – Uppmuntran!

Inom ramen för ett europeiskt samarbete har materialet European Paddle Pass (EPP) tagits fram. Den svenska versionen av EPP kallas Paddelpasset. Syftet är att erbjuda ett gemensamt, tydligt och metodisk system för bättre kunskaper, ett system som kan användas på alla nivåer och i alla kanotgrenar. Kraven på de olika nivåerna är i stort sett samma i alla länder.

På nivå 1 Paddelpasset gul handlar det om att kanotisten ska kunna hantera en kanot för att paddelturen ska bli trevlig och säker. Målet med den gula nivån är nu att uppmuntra till fortsatt paddling och uppmuntra till att lära mer och utvecklas som kanotist.

Kursplan

Teknik

1. Lyfta, bära och lägga i kanoten
2. Paddling framåt, 50 m
3. Stoppa
4. Sveptag, 360 grader på stället
5. Paddla baklänges, 25 m
6. Paddla en åtta
7. Paddla till bryggan och gå ur

Progression – att prova på
8. Sidoförflyttning
9. Styra
10. Undvik att välta – stöttning (låg)

Säkerhet

Personlig skyddsutrustning ska anpassas till rådande väder, kanot och plats. Kanotisten ska även visa vattenvana i/under vattnet. Vidare ska kanotisten prova att välta, samla ihop sina saker, simma till land och tömma kanoten.

Miljö och Uppförande

Kanotisten ska visa förståelse och uppskattning för rådande miljölagstiftning. Vidare ska kanotisten förhålla sig kring följande:
– Känna till sin kapacitet och hålla sig inom dess ramar.
– Känna till risker som är förknippade med aktuella vatten.
– Försäkra sig om anpassad och relevant utrustning.
– Alltid respektera naturen.
– Följa Allemansrätten, miljölagstiftning och ev. lokala regler och föreskrifter.
– Respektera tillträdesöverenskommelser; undvik konflikt med markägare och andra intressenter i området.
– Vid träning och tävling, följ principerna om Fair Play.

Pris

1250 sek inklusive flytväst och fullt utrustad kajak, certifierad instruktör

På nivå 1 gul kan examinationen/bedömningen ske i samband med kurs/utbildning.

Boka plats/Intresseanmälan