Examinatorsutbildning för paddelpasset nivå 2/grön

Paddelpasset är del i ett internationellt system för att inspirera, utbilda och utveckla paddlingen. Genom att bli godkänd examinator kan du själv använda systemet i utbildningar och examinationer. I år kommer Svenska Kanotförbundet att hålla en examinatorsutbildning hos oss på Skärgårdsidyllen den 8-9 april.

8 april: Turledare 1

Detta är en uppdatering för första steget i Svenska Kanotförbundets utbildning för Turledare i Havspaddling. Den vänder sig till ledare som gått ledarutbildningar där momenten ”Teknikens Grunder A” och ”Pedagogik A” inte ingått. Dessa moment behövs, tillsammans med en kajakledarutbildning, för att kunna delta på en endagars Grön Examinatorsutbildning.

Pris
1150 kr för medlemmar i SKF, 2100 kr för partners och 2800 kr för externa deltagare
Föreningar kan söka ytterligare subvention. 
Vid avbokning senare än 7 dagar innan utbildning faktureras halva avgiften, undantaget läkarintyg.

Mer information och bokning – Turledare 1!

9 april: Examinatorsutbildning nivå 2/Grön

Ta chansen att utbilda dig till Examinator inom Paddelpasset vilket ger dig möjlighet att använda konceptet fullt ut och utfärda Paddelpass. Denna utbildning ger dig kunskap och behörighet att verka som Examinator på Grön nivå – Kajak.

Förkunskaper
Ledarutbildning motsvarande Lekande Kanot/Turledare 1/Forsinstruktör l samt blått paddelpass. Genom att dessa förkunskaper införts, genomförs nu utbildningen under en dag istället för som tidigare på två dagar.

Innehåll
Introduktion i EPP och Paddelpasset med genomgång av nivåerna. Vi arbetar igenom examinators-handledningen med bedömningsgrunder, en gemensam begreppsram som också är internationellt förankrad. Vi tydliggör och tränar även examinators-rollen i praktiken. Inför träffen ska man vara inläst på handledningen för paddelpasset, vilken bifogas vid bekräftelse på anmälan. Vi befinner oss på vattnet halva tiden.

Pris
950 kr för medlemmar i SKF, 1300 kr för partners och 1700 kr för externa deltagare.
Föreningar kan söka ytterligare subvention. 
Vid avbokning senare än 7 dagar innan utbildning faktureras halva avgiften, undantaget läkarintyg.

Mer information och bokning – Examinatorsutbildningen!

Anmälan
Via www.kanot.com. Anmäl senast 10 mars. Max antal deltagare: 8 personer.

Utrustning
Vi kommer både paddla på vattnet och konferera inne. Ta med personlig utrustning och klädsel för att klara vädret

Kontakt 
Jonas Forsmark, Utvecklare
Telefon: 070-6624521
E-post: Paddelpasset@kanot.com