Vrakgodshelg

En hållbar helg aktivitet med utomhusmatlagning, bad, båttur, kreativa workshops och paddeltur. Aktiviteterna leds av erfarna guider och fokus ligger på att på ett lekfullt och ansvarsfullt vis njuta av naturen och lämna den i bättre skick än när vi först fann den

Läs Mer

#Vrakgodsa

Hållbarhet

Allemansrätten ger oss fantastiska möjligheter och rättigheter men med dessa kommer även ett ansvar och skyldigheter som kan sammanfattas att man inte ska störa eller förstöra, inte lämna några avtryck. Men vi har högre ambitioner än så vi vill lämna gröna avtryck dvs vi vill lämna naturen i bättre skick än det vi fann den i och det gör vi genom att samla plast och annat skräp under våra turer, uthyrningar och när vi vistas i naturen, även känt som The Leave No Trace principles. Här kan du läsa om några av våra hållbarhetsprojekt och här nedan finner du några aktiviteter du kan delta i om du vill. Vi använder hashtaggen #vrakgodsa för vårt hållbarhetsarbete.

”Konsumtion av upplevelser är inte lika tungt belastande för miljön som konsumtion av produkter” – Thomas Jacobsson, Visita

Hållbarhetsprojekt


Vi är ett familjedrivet kajak och friluftslivs företag i norra Bohuslän. Vår målsättning är att göra skärgården mer lättillgänglig så att fler får möjlighet att uppleva den plats vi älskar. Många besök slutar vid strandkanten och vår ambition är att fler ska komma ut till havs och uppleva kobbar och skär och kanske rentutav campa på en av våra fina platser i skärgården som är möjligt tack vare allemansrätten.

Öka medvetenhet och bidra till förändring

Vi arbetar även på att skapa en infrastruktur för att säkerställa en hållbar turism genom projektet Hållbar skärgård.  Projektet syftar till att det ska vara lätt att göra rätt, att tillbringa tid i naturen utan att lämna spår. Rent konkret handlar det om att uppföra solcellsdrivna mulltoaletter på öar i skärgården samt skapa en infrastruktur i hamnar och iland för att ombesörja sophantering, parkering, toaletter etc.

Vi anordnar även årliga strandstädardagar där vi engagerar frivilliga, skolor, företag att följa med ut och plocka ilandflutet skräp mestadels plast. Vi har även varit med och vidareutvecklat strandstädarkartan, genom att registrera domänen med samma namn. Arbetet handlar om att få bort skräp innan det skadar naturen och djurlivet eller bryts ned till mikroplast som slutligen hamnar i djuren och oss människor. Men det handlar också om attityder och förhållningssätt och skapa en känsla av att tillsammans gör vi skillnad. Vårt arbete har lyfts fram som ett exempel i en handbok beteendesmarta lösningar för ökad lönsamhet och stärkt hållbarhet inom besöksnäringen samt en artikel i Adventure Travel News.

Arbeta tillsammans och i säsong

Vi älskar samarbeten där man kan hjälpa varandra, byta erfarenheter och perspektiv. Det är utvecklande och stimulerande. Ett exempel är projektet Scary Seafood där forskare, myndigheter och företagare som oss på Skärgårdsidyllen samarbetade kring att hitta nya arter och visa på sjömat som kan användas på ett nytt och mer hållbart vis.

Vårt arbete bestod av att anordna en workshop där vi plockade råvaror ur havet som vi sedan tillagade utomhus tillsammans. Dessutom skapade vi en Guide för utomhusmatlagning med en checklista och konkreta tips på hur du kommer igång, intressanta länkar och litteratur. Guiden vänder sig i främsta hand till företagare som arbetar med naturturism. Syftet är att ge inspiration och vägledning för den som vill skapa hållbar utomhusmatlagning med lokala råvaror i sin verksamhet.

Ett annat exempel är vårt samarbete med Nordic Seafarm där vi hjälper till med tångskörden under mars och april månad. Detta är olika sätt där vi kan stötta varandra med olika kunskaper, hjälpas åt med avlastning när behovet är som störst och ge varandra stöd. Vår förhoppning är att vi kan bidra till att främja vattenkvalitén i haven och skapa alternativa, hållbara livsmedel som gör gott för både kropp och själ.

Paddling Film Festival med hållbarhets fokus

Vi arrangerar Paddling Film Festival Skandinavien, ett lokalt hållbart återkommande evenemang i världsklass, som är till gagn för boende och besökare, näringslivet, kommunen och regionen – när och där det inte är fullt, i linje med Hållbarhetsklivet.

En mötesplats för friluftsintresserade, privatpersoner, företag, föreningar och paddling entusiaster. Där vi kan träffas dela erfarenheter och knyta kontakter. Vi vill inspirera filmskapare att göra film om paddling i vårt område, för att på så sätt vara med i den internationella film festival tävlingen om de bästa paddlingsfilmerna i världen, vilket hade varit ett av de bästa och mest unika sätten att marknadsföra vårt område internationellt. Detta är alltså festivalens vision.

Säsongsförlängning

Vi erbjuder aktiviteter året om och definierar kvalitetssäsong (istället för lågsäsong) och kvantitetssäsong (istället för högsäsong) för att lyfta hela året som säsong och lyfta fram de olika säsongernas fördelar.

Vi arrangerar festivalen på vår-vintern innan sommar och kvantitetsäsong. Vi uppmuntrar besökarna att förlänga sin vistelse och samarbetar lokala företag, föreningar och boendeanläggningar för att skapa kringaktiviteter innan och efter filmvisning.

Vi erbjuder vardagsrabatt, håller nere gruppstorleken och arrangerar endast i undantagsfall guidade turer på på Koster under juli månad för att motverka överturism.

Strandstädning

Vårt uppskräpningsengagemang drog igång 2014. År 2016 kom vi på att det var intressant att se hur mycket skräp vi hittar och började väga, räkna och föra statistik över skräpet. Glädjande nog, tycker vi att skräpet i vårt närområde minskar. Mycket tack vare att vi städat upp vår ”skräpskuld” (dvs att ingen tagit sig för att plocka upp skräp under decennier utan vi står i skuld till naturen när det gäller skräp). Vi vet också att vi är många där ute som brinner för vår natur och för att minska eller återställa vårt mänskliga avtryck i naturen.

Strandstädning en hållbar aktivitet för alla åldrar
Strandstädning
Köp vrakgods till vrakpriser

2016 – 1018 kg skräp = 48 soppåsar
2017 – 3618 kg skräp = 202 sopsäckar
2018 – 8532 kg skräp = 702 sopsäckar
2019 – 6062 kg skräp = 433 sopsäckar
2020 – 3780 kg skräp = 270 sopsäckar
2021 – 3146 kg skräp = 226 sopsäckar
2022 – 
3542 kg skräp = 253 sopsäckar
2023 – 3660 kg skräp = 305 sopsäckar
2024 – …

Fram till år 2024 har vi totalt skräpat upp 33 356 kg dvs drygt 33 ton skräp som motsvarar 2 780 sopsäckar. Om vi räknar sparsamt motsvarar detta 278 000 liter skräp. Ett badkar motsvarar ca 150 liter, vilket betyder att vi plockat ihop mer än 1 853 badkar med skräp.

Du vet väl om att du på egen hand kan gå ut och städa och använda appen Strandstädarkartan eller www.strandstädarkartan.se för att markera om det behöver 1. städas någonstans, 2. att det är städat och sopsäckar behöver hämtas upp  eller 3. det är städat och skärpet bortforslat och omhändertaget. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

Personalaktivitet med företaget WAADE


Strandstädning med kajak eller båt

Vi älskar havet och att tillbringa tid i skärgården. Havsströmmarna är mycket viktiga för det marina livet och vårt nordliga klimat. Men havsströmmarna för även med sig plast och skräp som hamnat i havet och viss del att detta hamnar på våra stränder. Följ med oss ut när vi städar upp en strand och lämnar gröna avtryck det vill säga vi lämnar den i bättre skick än när vi fann den. Om du inte vill paddla kajak har vi även båtar. Läs mer om strandstädningen

Var: Grönemad, Grebbestad
Pris: Gratis med egen kajak under våra öppna strandstädningsevent
Boka: Send booking request now

Vrakgodsworkshop

Kom med och plocka upp skräp och samla föremål som vi senare använder för att skapa vacker vrakgodskonst. Att vraga dvs samla vrakgods är en gammal tradition längst de bohuslänska kustlandskapen då det var ett sätt att försörja sig och ta till vara på det som havet gav. Turen passar gammal som ung och vi anpassar turen efter gruppen och bjuder på en enklare fika läs mer om Vrakgodsworkshop.

Var: Grönemad, Grebbestad
Pris
: 950 sek vuxen och 450 sek för barn under 15 år
Boka: Boka plats/Intresseanmälan

Vrakgodsvandring

Välkommen att följa med för att välkomna våren på en vrakgodsvandring i Fjällbacka skärgård i Veddö och Tjurpannan Naturreservat, Bohuslän! Tillsammans plockar vi upp saker som inte hör hemma i naturen och lämnar reservatet lite finare än vi fann det. Detta är en tur som gör gott för kropp och själ, läs mer om våra vrakgodsvandringar

Var:Veddö, Tjurpannan och Grönemad
Pris: 450 sek vuxen och gratis för barn under 15 år
Boka: Boka plats/Intresseanmälan

Vrakgodshelg

En hållbar helg aktivitet med utomhusmatlagning, bad, båttur, kreativa workshops och paddeltur. Aktiviteterna leds av erfarna guider och fokus ligger på att på ett lekfullt och ansvarsfullt vis njuta av naturen och lämna den i bättre skick än när vi först fann den, läs mer om vår vrakgodshelg.

Huset ni bor i är en EKOstuga som är självförsörjande på el genom solcellerna på taket och där värmen från den vattenmantlade kaminen kopplas samman med den vattenburna golvvärmen. Dessutom främjas fossilfria resor genom att huset är utrustat med ladd stolpe för elfordon, läs mer om EKOstugan.

Var: Grönemad, Grebbestad
Pris
: 3950 sek per person
Book: Send booking request now

KRANmärkt

Vi är kranmärkta, vilket innebär att vi tar ställning för en bättre miljö och serverar och dricker färskt, nyttigt och lokalproducerat kranvatten istället för förpackat vatten. Inga förpackningar betyder inget avfall, inga transporter och inga utsläpp!

Vattenliv – paddla genom Sverige

Vi är även med i projektet vattenliv som är ett projekt som drivs av Svenska Frisksportförbundet i samarbete med Svenska Kanotförbundet och med stöd av Svenskt Friluftsliv. Syftet med projektet är att inspirera fler att ge sig ut i naturen och prova på paddling samt att öka medvetenhet och kunskap om miljön i och kring våra vattendrag och vikten av att värna dem. Vi har bidragit med vår kunskap, erfarenhet och lokala platskännedom, läs mer här.

Västerhavsveckan

Vi har även varit medarrangör till Västerhavsveckan sedan 2015. Syfte med Västerhavsveckan är att öka kunskapen om Västerhavets miljö och betydelse både för djur och natur.

Klimatsmart semester kalkylator

Chalmers har tillsammans med Västsvenska turistrådet mfl har tagit fram en kalkylator som visar hur klimatsmart semestern hos oss kan vara. Vårt gästhus räknas som ett boende med lägre klimat-påverkan. Att paddla kajak i Grebbestad tas fram som ett klimatsmart semestertips.

Delningsekonomi & genomtänkta köp

Vi erbjuder uthyrning, kurser och guidade turer året om. Här har du möjlighet att testa en rad olika kajaker, paddelbrädor och friluftsutrustning så som tält och torrdräkter etc. Detta är ett bra sätt att minska konsumtionen och dela på resurserna. Detta är också ett mycket uppskattat koncept för våra gäster som kommer från när och fjärran. Vi säljer även utrustning men rekommenderar alltid våra gäster att provpaddla innan köp. Detta för att minska missförstånd och köp som inte passar. På så vis vet man vad man köper och kan göra en genomtänkt köp snarare än ett impulsköp som man senare tröttnar på eller ångrar.

Konsumtion av upplevelser är inte lika tungt belastande för miljön som konsumtion av produkter

Thomas Jacobsson Visita

It's a waste to waste the waste

Såg det på en sopbil i Belgien för många år sedan