Vrakgodsvandring

Vrakgodsvandring i Bohusläns skärgård
Vi vandrar över äng, längs hav, på klippor, strand och spång. Denna tid på året vaknar naturen sakta till liv efter vinter med kyla, is och snö. Under våren kan man möta den efterlängtade strandskatan, på engelska oystercatcher ”ostronfångare”, vilken även ger en aning om vad som går att finna under havsytan.

Vrakgods – förr, nu och hur
Under vår vandring lär vi oss om vrakgods och pratar om vad man ska tänka på när man skall ”vraga”, dvs plocka vrakgods. Vad är historien och kulturen kring ”vragning”? Hur var det förr, hur är det nu och hur ser de ut idag? Vid lämpligt ställe gör vi ett strandhugg och alla får passande utrustning för vår kommande vrakgodsjakt. Vi följer därefter strandlinjen och plockar upp det som inte hör hemma i naturen.

Vackra minnen från dagen
När vi känner oss nöjda med våra strandfynd och sopsäckarna är fyllda, återvänder vi mot vår utgångspunkt. Med oss hem tar vi vackra minnen från havet och dagen, och lämnar efter oss en ännu vackrare skärgård.

Veddö Naturreservat, Fjällbacka
Veddö är en halvö belägen ett par kilometer norr om Fjällbacka och halvön är ett attraktivt och lättillgängligt rekreationsområde. Här ges goda möjligheter till bad både vid strand- och klippstränder och rika naturupplevelser i varierande miljö.

Från höjderna erbjuds en magnifik utsikt över Fjällbacka skärgård. Längst i söder högt beläget finns två ansenliga bronsåldersrösen. Klippstränder dominerar i områdets västra del medan sedimentstränder är bildade längs de skyddade delarna på östsidan. Vid Skutebackebukten i norr finns en sandstrand rik på uppspolade skal. På flera ställen ansluter ängsvegetationen till stränderna.

Grönemad, Grebbestad
Grönemad är en by i Tanums kommun i Bohuslän, Västra Götalands län. Grönemad ligger vid kusten, 2 km nordväst om Grebbestad strax söder om Ulmekärr. Grönemad är ett gammalt fiskeläge, stenhuggarsamhälle med tidig småindustri.Området längs havet, är idag ett attraktivt och lättillgängligt rekreationsområde med goda möjligheter till bad både vid strand, från bryggor och klippor. Längst i norr finns intressanta grottbildningar. Längst i söder finner man ett stråk med röda och järnvitriolade sjöbodar, där Skärgårdsidyllen har sitt paddelcenter.

Pris: 950 sek/vuxen och 450 sek/barn under 15 år

[cml_media_alt id='4614']Skräpa upp[/cml_media_alt]

Friluftsliv