Grundläggande Säkerhet och Räddningsteknik

Kursen vänder sig till dig som är ledare och planerar att erbjuda grupper paddling med kajak och kanadensare i skyddade vatten. Vi går igenom grundläggande säkerhet och räddningstekniker som är nödvändiga att kunna inom paddling. Kursen är en vidareutbildning och grundläggande paddelfärdigheter motsvarande paddelpasset gul, grön krävs. Om dessa färdigheter saknas erbjuder vi även dessa kurser och kan ordna ett paket som innehåller både paddelpasset gul/grön och GSRT. Kursen säkerställer att din verksamhet eller organisation håller de kvalitetsmål som är nödvändiga för att bedriva trygga och säkra turer i skyddade vatten. Kursen är framtagen i Svenska Kanotförbundets regi.

Kursplan

Introduktion

  • Presentationer
  • Mål och Självskattning
  • Säker och rolig paddling

Riskbedömning och riskhantering

  • Genomgång av kanotförbundets riskbedömningsmodell
  • Praktisk träning i riskbedömning och riskhantering inför och under en paddlingsaktivitet

Träning i räddningstekniker

  • STOP: Stanna, Tänk, Observera, Planera
  • Prioritering av insats: 1. Sig själv, 2. Gruppen 3. Simmare 4. Utrustning
  • Metoder för räddning: 1. Ropa, 2. Räcka ut, 3. Kasta, 4. Paddla, 5. Simma
  • Bogsering o Självräddning o Kamraträddning
  • Att larma

Pris

GSRT kursen innehåller både teori och praktik. Största delen ägnas åt praktisk träning i både kajak och kanadensare med flera moment där deltagarna också turas om att ligga i vattnet för att träna räddning. Efter genomförd utbildning utfärdas utbildningsbevis, vilket dokumenteras i kanotförbundets databas.

2500 sek inklusive flytväst och fullt utrustad kajak, utbildningsbevis och certifierad instruktör.

Boka plats nu