SUP Intruktörs utbildning

En tvådagars utbildning som riktar sig till alla som vill hålla kurser på nybörjarnivå eller utveckla sin egen paddling och prova på att leda på vattnet. Stand Up Paddling är en gren som snabbt växer i popularitet, inte minst bland unga. Det är därför med glädje som Skärgårdsidyllen nu introducerar en, av Svenska Kanotförbundet, kvalitetssäkrad instruktörsutbildning för SUP. Oavsett ditt personliga mål, så har alla som gått utbildningen och klarat alla delar, möjlighet att utbilda paddlare, dvs både genom att leda och instruera på en nybörjarnivå i lugna vatten relativt nära land på ett roligt och säkert sätt. Detta är ”SUP instruktör steg 1” i Svenska kanotförbundets progressionstrappa, dvs utvecklingstrappan som är en del av Euro Paddle Pass som är en internationell standard och leder till certifikatet ”SUP Instruktör 1”.

Fokus för SUP instruktör 1 är att inspirera nya stå-upp-paddlare till fortsatt paddling. En viktig uppgift för en SUP instruktör 1 är att underlätta för nybörjare att etablera riktiga grundtekniker. Det innebär att kunna instruera grundläggande paddlingsteknik. Om du genomför alla momenten och uppfyller kursmålen får du ett intyg. En godkänd SUP-instruktör 1 kan i dagsläget bli examinator för gult paddelpass.

Utbildningen innehåller:

  1. Teknikens grunder A
  2. Tillämpat ledarskap A
  3. Pedagogik A
  4. Säkerhet A
  5. Miljökunskap A.

I kursen ingår dessutom examination för grönt paddelpass. Examinationen genomförs kvällen innan kursdagarna eller i samråd med instruktör/utbildare på SUP instruktör steg 1.

I och med att du går utbildningen godkänner du att registreras i Kanotförbundets register över personer som genomgått kursen. Du kan läsa mer om hur Kanotförbundet behandlar dina personuppgifter kanot.com. Om du inte vill bli registrerad, är det bara att du säger till.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till stå-upp-paddlare (man behöver inte vara en expert men skall ha kommit en bit på vägen i sin egen paddling) som vill hålla kvalitetssäkrade kurser inom ett välrenommerat system på nybörjarnivå där du både leder och instruerar. Utbildningen riktar sig även till dig som vill utvecklas på brädan både som paddlare och prova på att leda och instruera.
Åldersgräns 18 år.

Förkunskapskrav
Som ledare har du ett ansvar för dom du leder. Du ska därför kunna hantera olika oväntade situationer, även om du på den här nivån leder grupper på lugna, skyddade vatten med närhet till civilisationen. Du behöver också ha egna paddlingsfärdigheter så att du kan fokusera på dina deltagare, och för att du ska kunna leda och instruera andra.

Därför ska du uppfylla följande kriterier:

  • Grönt paddelpass (om grönt paddelpass saknas sker examination kvällen innan och ingår då i kurskostnaden)
  • Första hjälpen och HLR (minst 4 timmar, en grundkurs från t ex Röda Korset accepteras)
  • Simkunnig 200 meter

OBS: Inom snar framtid kommer det även läggas till förkunskapskrav om att man skall ha gått GSRT (Grundläggande Säkerhets- och räddningsteknik) som förkunskapskrav.

Datum: 23-24 juli 2024
Tid: Examination grönt paddelpass måndag 22 juni kl 18
Instruktörskurs start tisdag morgon, avslut onsdag eftermiddag (exakta tider skickas ut före kursen)
Plats: Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor, Grönemadsvägen 73, Grebbestad. Vägbeskrivning och parkering.
Pris: Pris 7 500 sek per person inkl utrustning, våtdräkt och examination paddelpasset grön (betingar ett värde av 1500 sek).
Kost och logi: Ombesörjes av deltagaren
Utrustning: Kan lånas, men ta gärna med egen bräda, paddel, flytväst och säkerhetsutrustning. Det är bra att vara trygg med de redskap man själv kommer använda
Anmälan: Tas emot fortlöpand
Max antal: 10 deltagare
Utbildare: Ingela Holgersson, Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor certifierad utbildare Svenska Kanotförbundet i bl a SUP instruktör steg 1. Ingela har sedan 2013 paddlat professionellt inom den egna verksamheten och har genom åren introducerat många till paddlingens underbara värld. Vissa år har hon haft över 100 paddlingsdagar, vilket gett en mångsidig erfarenhet av olika väder, vind, platser och inte minst människor.
Ingela har själv gått SUP instruktör steg 1, men även ISA (International Surfing Association) Flat Water SUP Instructor Course och ett flertal paddelturledar-, paddelinstruktörs- och paddelutbildningar (inklusive GSRT) inom både Friluftsfrämjandet, Svenska kanotförbundet och Brittish Canoe Union (BCU). Sedan 2019 har Ingela även hållit SUP Yoga lärarutbildningarna hos Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor.
Ingela älskar och har en stor respekt för havet och vill inspirera fler till att ta klivet ut för att uppleva havets magi. Hon har en passion för hållbarhet, vilket speglas i hennes många engagemang som exempel återkommande och spontana strandstädningar, för att återställa naturen i sitt ursprungliga skick. Läs mer under Hållbarhet.

En godkänd SUP instruktör 1 kan genomföra en digital kurs för att bli examinator för gult paddelpass i SUP, där en paddlare verifierar sina kunskaper inom paddelpass systemet som är den europeiska standarden EuroPaddlePass (EPP).

Svenska Kanotförbundet är paraplyorganisationen för SUP, kajak och kanot i Sverige. SUP är en relativt ny gren för förbundet och inkorporeras efter hand inom Paddelpassets utbildningssystem som är Kanotförbundets verktygslåda för utveckling, både som paddlare, ledare, instruktör och utbildare av instruktörer.

 

Teknikens grunder – utrustning, fysik, position, mental inställning, kontakt mm
Progression – vägen till utveckling.
Tillämpat ledarskap
Pedagogik – det skall vara kul att lära sig
Säkerhet
Miljökunskap
Auktoriserade utbildare inom Svenska kanotförbundet – en internationell standard EuroPaddlePass (EPP)
Ingela Holgersson – SUP instruktörs utbildare inom Svenska Kanotförbundet